Hukum orang sakit bercampur dengan isterinya, apakah harus wudlu/mandi, atau Tayamum? (bahasa sunda)

jima'

Dina Ushul Fiqih aya qoidah siga kieu.

"Hukum hiji perkara teh gumantum kana waktu nu deukeut jeung kajadiannana."

“Hukum Maehan”.

Lamun ur nuju dijalan, terus mendakan nini-nini katabrak motor. Teu acan paaeh.. terus weh digarotong dicandak kabumi. Ai di bumi meja ngajumpalik! Katinggang! Nepi kamaotna. Maka maotna eta nini-nini teh kusabab katinggang meja. Motor teu keuna ku hukum maehan, anu keuna kuhukum maehan meja.

Bapak meuncit hayam. Gagarapakan nepika ngacleng kajero sumur. Terus weh maot. Nu caket kana maotna eta hayam titeuleum, sanes pameuncit. Maotna eta hayam kutiteuleum sanes kupameuncit, maka haram dituang.

Aya hayam titeuleum, terus kubapak teh diangkat geresel weh dipeuncit. anu caket kana maot pameuncit, sanes titeuleum, maka halal dituang.

Ayeuna aya jalma gering campur jeung bojo. Terus datang waktu sholat, anu caket kana waktu sholat campur jeung bojo, sanes gering. Maka wajib mandi. Naha ai ngagarayam kuat ai mandi teu kuat?
Jalma jag-jag, campur jeung bojo. Kalahkah ku ripuh nepika geringna, terus datang waktu sholat. Nu caket kana waktu sholat gering maka tayamum.

Artikel KABAR5 Lainnya :

Scroll to top